شناسه : 695937

عيادت فرماندار از امام جمعه محترم اشكذر


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

سيفي فرماندار از امام جمعه محترم اشكذر كه در بيمارستان مرتاض بستري بود عيادت نمود و در جریان روند وضعیت بیماری وی قرار گرفت.  در پایان آقای سیفی ضمن آرزوی بهبودی برای وی بر رسیدگی کامل به وضعیت بیماری نامبرده تاکید کرد و توصيه هاي لازم به عوامل بيمارستان بعمل آورد.
  
                                                                                                                   
آدرس کوتاه :