شناسه : 133436993

عيادت سرپرست فرمانداري از همكار فرمانداري يزد


سرپرست فرمانداري يزد با حضور در بيمارستان شهيد رهنمون يزد از سعيد اماميان عيادت كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،عباس حيدري به همراه جعفري معاون سياسي،امنيتي و  اجتماعي،حاجي حيدري معاون برنامه ريزي و توسعه و دهقان رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداري  با حضور در بخش داخلي بيمارستان شهيد رهنمون يزد ضمن عيادت از سعيد اماميان،از نزديك در جريان روند معالجه ايشان قرار گرفت و براي ايشان آرزوي صحت و سلامتي و بهبودي كامل نمود.

شايان ذكر است سعيد اماميان كارمند فرمانداري يزد از چند روز گذشته به دليل بيماري تنفسي و ريوي  در بيمارستان شهيد رهنمون يزد بستري و حال وي رو به بهبود است.


آدرس کوتاه :