شناسه : 54109767

عملكرد شوراي ترافيك شهرستان يزد


عملكرد شوراي ترافيك شهرستان يزد در سال گذشته اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري، خبرنگار اتاق خبر استانداري يزد در گزارشي عملكرد شوراي ترافيك شهرستان يزد را از دبير خانه اين شورا به شرح ذيل اخذ نمود:

در سال 93 در خصوص موضوع ترافيك شهرستان يزد، شوراي ترافيك اين شهرستان  شش جلسه برگزار نموده است كه اين جلسات 43 مصوبه را در برداشته كه از ميان اين 43 مصوبه، 42 مصوبه آن اجرا و 1 مصوبه در دست اقدام است.

طبق اين گزارش اهم اقدامات صورت گرفته در شوراي ترافيك شهرستان يزد به شرح ذيل است:

1 –  بررسي طرح BRT شهر يزد

2 – بررسي نقاط حادثه خيز در سطح شهرستان يزد و ارائه راهكار جهت رفع اين نقاط

3 –  ساماندهي تردد موتورسيكلت ها

4-  ساماندهي ورودي مدارس و اماكن پر تردد و نحوه دسترسي آنها به معابر اصلي

5 – اجراي طرح سامان به عنوان الگوي ترافيكي ايده آل در يكي از معابر شهر يزد

6 – اجراي طرح هاي ترافيكي ويژه نوروز

7 – اجراي طرح هاي ساماندهي معابر هسته مركزي شهر يزد

8 – برگزاري همايش هاي ترافيكي در راستاي بالا بردن فرهنگ ترافيك

9 – ساماندهي ورودي هاي جنوبي و شمالي شهر يزد
آدرس کوتاه :