شناسه : 21324645
در جلسه اي؛

عملكرد شعب پست بانك در روستاهاي بخش مركزي يزد بررسي شد


در جلسه اي با حضور بخشدار مركزي و مدير شعب پست بانك استان عملكرد شعب اين بانك در روستاهاي بخش مركزي يزد بررسي شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، در اين جلسه حسين عسكر زاده با اشاره به  ظرفيت هاي موجود در بخش مركزي يزد و مهاجر پذير بودن روستاهاي بخش گفت: وجود بيش از 2 هزار بهره بردار و 600 هكتار گلخانه از مهمترين دلايل افزايش جمعيت و همچنين مهاجرت برخي از افراد به روستاهاي منطقه مي باشد.

بخشدار مركزي يزد با تقدير از خدمات پست بانك در روستاها اظهار داشت: با توجه به اينكه عملكرد و نگاه مجموعه شعب پست بانك در روستاها صرفاً اقتصادي نيست، مي تواند موجب اعتماد بيشتر مردم شود.

عسكرزاده تأكيد كرد: شوراهاي اسلامي و دهياران روستاهاي بخش مركزي آماده هر گونه همكاري و تعامل با پست بانك به منظور رفع مسائل و مشكلات مردم هستند.

در ادامه مدير شعب پست بانك استان ضمن تقدير و تشكر از بخشدار و مجموعه شوراهاي اسلامي و دهياران بخش گفت: در حال حاضر تنها بانك فعال كشور در حوزه روستاها كه در راستاي  خدمت رساني به مردم  زحمت كش روستايي فعاليت مي كند، پست بانك است.

وي گفت: تسهيلات پرداخت شده در روستاها صرفاً در بخش كشاورزي است، كه اين خود مي تواند ضمن ارتقاء وضعيت بخش كشاورزي از دلال بازي در بخش هاي مختلف جلوگيري نمايد.

قاسمي در پايان ضمن ارائه گزارشي از عملكرد پست بانك در روستاهاي بخش مركزي يزد، خواستار فعال شدن صندوق خرد روستايي در اين منطقه شد.
آدرس کوتاه :