شناسه : 138938724
توسط معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري؛

عملكرد دهياريهاي بخش زارچ و شركت تعاوني همياري دهياريهاي اين بخش، بررسي و رصد شد


طي جلسه اي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ضمن ديدار با بخشدارزارچ، دهياران و اعضاي شركت تعاوني همياري دهياريهاي بخش زارچ، گزارش عملكرد دهياريها و اين شركت را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، "آقايي" معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ضمن خيرمقدم به اعضاي جلسه ،برنامه هاي حوزه عمراني فرمانداري را تبیین و پس از بررسی عملكرد شركت تعاوني همياري دهياريهاي اين بخش و همچنين دهياران روستاهاي تابعه بخش زارچ ، بر لزوم همكاري و تعامل دهياران با اعضاي شركت تعاوني در پيشبرد اهداف و افزايش بهره وري از اعتبارات اندك دهياريها تاكيد نمود. "عليرضا عرشيان" بخشدار زارچ  نیز ضمن ارائه بیوگرافی مجملی از بخش  زارچ و روستاهاي تابعه و پتانسيلها و قابليتهاي بخش ، به معرفي دهياران و اعضاي شركت تعاوني همياري دهياريهاي بخش زارچ پرداخت و گزارشي از عملكرد هر يك از دهياريها ارائه نمود.


آدرس کوتاه :