شناسه : 696247

طي احكامي از سوي فرمانداراعضاي ستاد اجرايي طرح پزشك خانواده در يزد منصوب شدند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، مرحله اجرايي طرح پزشك خانواده در شهر يزد همزمان با صدور احكام اعضاي اين ستاد آغاز شد.

در جلسه شوراي اداري شهرستان كه روز گذشته در محل سالن باقر العلوم دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد برگزار شد آقايان: حسين عسكرزاده،غلامرضا سلطاني،محمد علي جعفري، جميل حق پرست، محمد دريجاني، سعيد رضا نشان،محمد رضا كفيل الناس و محمد جلال ميرجليلي به عنوان اعضاي ستاد اجرايي پزشك خانواده از سوي فرماندار منصوب شدند.

در این احکام آمده است در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با سلامت به منظور اجرای بندهای ج و د ماده 32 و بند الف ماده 35 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی و بر اساس دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری اعضاي ستاد اجرايي برنامه در شهرستان يزد منصوب مي گردند.

همچنین در ادامه حكم انتصاب اعضای ستاد اجرایی آمده است : انتظار می رود با توجه به جایگاه والا و اهمیت ویژه اجرای این برنامه ملی در ارتقای سلامت جامعه همه اعضا با توکل بر خداوند متعال ضمن برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاههای مجری تمام تلاش خود را جهت اجرای موفق برنامه در شهرستان به کار گیرند.

 

آدرس کوتاه :