شناسه : 45495731
فرماندار يزد خواستار شد؛

ضرورت ايجاد تناسب رشته هاي تحصيلي با بازار كار


فرماندار يزد گفت: يكي از راهكارهاي مؤثر در رفع مشكل بيكاري، ضروري است رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها كاربردي ارائه شود و بازار كار تناسب داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، سرپرست دانشگاه پيام نور استان با فرماندار يزد ديدار كرد.

" محمود شاكري شمسي" در اين ديدار با بيان اينكه يكي از وجوه مميزه استان يزد بحث توجه علم آموزي و توسعه دانشگاه ها مي باشد اظهار داشت: خوشبختانه رويكرد استان توجه به گسترش تحصيلات عالي و تكميلي است.

فرماندار يزد با اشاره به عدم تناسب مهارت فارغ التحصيلان دانشگاهي با بازار كار افزود: فارغ التحصیلان دانشگاهی توانمندی در جامعه هستند که رشته هاي تحصيلي آنان با با بازار کار هم خوانی ندارد لذا يكي از راهكارهاي مؤثر در رفع اين مشكل ارائه رشته هاي تحصيلي كاربردي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي است.

وي با تأكيد به اينكه دانشگاه پيام نور نقش مؤثري را در ايجاد رشته هاي كاربردي مي تواند داشته باشد گفت:باید رشته‌هایی را در دانشگاه ایجاد کنیم که فارغ‌التحصیلان بعد از فراغت از تحصیل به راحتی جذب بازار کار شوند.

" شاكري شمسي " ارتباط و پيوند مؤثر صنعت و دانشگاه را در شرايط كنوني مهم و تأثيرگذار دانست و خاطرنشان كرد: صنعت در مسیر پیشرفت و توسعه نیازمند علوم و فناوری های روز دنیا است که این امر تواند با ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی با مراكز صنعتي برقرار شود.

در اين ديدار " دكتر سعيد عابسي " سرپرست دانشگاه پيام نور استان ضمن ارائه گزارشي از وضعيت كنوني دانشگاه پيام نور استان، مشكل كمبود فضاي فيزيكي را به عنوان مهمترين چالش اين دانشگاه مطرح نمود.


آدرس کوتاه :