شناسه : 694555
فرماندار یزد:

شورای آموزش و پرورش باید در جهت تحقق مشارکت مردمی و تسهیل امور آموزشی و تربیتی باشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، عزیزالله سیفی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد طی پیامی به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش تأکید کرد تمامی متولیان نظام تعلیم و تربیت باید در جهت تحقق اهداف عالی نظام آموزشی حرکت کنند.
فرماندار یزد:

عزیزالله سیفی در این پیام با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش در جهت تحقق مشارکت مردمی و تسهیل امور آموزشی و تربیتی می باشد آورده است هدف از تشکیل شوراهای آموزش وپرورش به منظور تحقق مشارکت ونظارت مردم درامرآموزش وپرورش وبهره گیری ازکلیه ی منابع و امکانات جهت تاسیس ،توسعه وتجهیز فضاهای آموزش وپرورش وتسهیل درفعالیتهای اجرایی آموزش وپرورش است.

فرماندار با اشاره به اینکه باید با تعامل میان خانواده ها و مسئولان آموزشی در جهت تقویت  آموزش و پرورش هدفمند حرکت نماییم افزوده  است مشارکت درآموزش وپرورش پدیده ای است که از دیرباز موردتوجه کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه بوده است واین بدان معناست که دولتهابه تنهایی و باصرف اعتبارات کلان قادر به تامین وتربیت نیروی انسانی موردنیازاینگونه جوامع نیستند؛ازاین رواندیشمندان همواره درتلاشندتاراهکارههای مناسب وقانونمندی رابرای حضوروتعامل همه جانبه ی مردم ومسؤلان درعرصه ی تعلیم وتربیت فراهم نمایند که شورای آموزش و پرورش می تواند تعامل مردم را با مسئولان آموزشی را در جهت تقویت و تسهیل امور آموزشی فراهم نماید.

رئیس شورای آموزش و پرورش از دیگر اهداف شورا را تحقق سیاست راهبردی مدرسه محوری ، تمرکز زدائی دانست و خاطرنشان کرده است باید با مشارکت و نهادینه کردن نظارت مردم در آموزش و پرورش و بسط عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه دانش آموزان گام برداریم.

آدرس کوتاه :