شناسه : 134766013
به رياست سرپرست فرمانداري

شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان برگزار شد


جلسه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان با حضور اعضاء در فرمانداري يزد تشكيل و در خصوص اجراي طرح استقبال از مهر و همچنين آئين نامه حمل و نقل دانش آموزان توسط دستگاه هاي ذي ربط تصميمات لازم اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد عباس حيدري در رابطه با ساماندهي عبور و مرور دانش آموزان مراكز آموزشي كه در حاشيه معابر اصلي واقع شده و داراي حجم ترافيك سنگين مي باشد اظهار داشت: پليس راهور در اسرع وقت فهرست مدارس  مذكور را به شهرداري هاي مربوطه اعلام تا نسبت به رفع نواقص ترافيكي اقدام نمايند.

وي در ادامه ضمن تاكيد بر لزوم ساماندهي و ارتقاء سطح فرهنگ تردد دانش آموزان عنوان كرد: آموزش پرورش با همكاري پليس راهور شهرستان نسبت به اجراي طرح هميار پليس و برگزاري جلسات توجيهي و تهيه كليپ هاي آموزشي در تعدادي از مدارس به صورت آزمايشي اقدام نمايد.

رئيس شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان يزد با اشاره به اهميت ساماندهي و جلوگيري از تخلفات سرويس دهي مدارس از آموزش پرورش خواست:ليست مؤسساتي كه داراي پروانه صلاحيت از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري مي باشد را در اسرع وقت به مدارس ابلاغ نمايد و نظارت كامل بر عملكرد مؤسسات فوق توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر با همكاري پليس راهور صورت پذيرد.

سرپرست فرمانداري يزد در پايان با اشاره به ايام عزاداري حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام خواستار شد: در رابطه با موقعيت نامناسب برخي موكب هاي عزاداري و همچنين نصب طاق نصرت دربرخي  خيابان هاي اصلي و داراي حجم تردد زياد كه به صورت غير اصولي اجرا و باعث ايجاد ترافيك و اختلال در نظم تردد وسايل نقليه شده ، پليس راهور شهرستان مراتب به شهرداري اعلام، تا نسبت به جمع آوري يا بعضأ جابجايي آن به مكان هاي مناسب تر اقدام نمايد.


آدرس کوتاه :