شناسه : 58681069
معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد:

شوراي اسلامي شهرستان از اركان مهم در تصميم گيري و نظارت بر مسائل شهري و روستايي است


جلسه شوراي اسلامي شهرستان يزد با حضور معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي اسلامي شهرستان يزد با حضور معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد برگزار شد.

" امير شاكري " در اين جلسه با بيان اينكه شوراي اسلامي شهرستان از اركان اصلي و مهم در تصميم گيري ها و نظارت بر مسائل شهري و روستايي است اظهار داشت: شوراهاي اسلامي در بالا بردن سطح مشاركت عمومي در جامعه نقش تأثيرگذاري دارند و مي توانند با تعامل و همكاري با ساير دستگاه هاي اجرايي در راستاي اجراي طرح ها و پروژه هاي مهم و تأثيرگذار به ويژه حفاظت از منابع آب و توسعه سلامت شهرستان گام بردارند.

معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد همچنين تصريح كرد: مشارکت مردم در تمامی امور به عنوان یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید است لذا بايد مسیر را برای حضور و مشارکت مردم در عرصه های مختلف هموارتر سازیم.

شايان ذكر است برابر ماده 8 آئين نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان در اين جلسه " محمد رضا خوشنويس زارچي " به عنوان نماينده شوراي اسلامي شهر زارچ پس از مراسم سوگند به قرآن مجيد و تحليف به عنوان عضو جديد شوراي اسلامي شهرستان يزد معرفي شد.


آدرس کوتاه :