شناسه : 73066399
فرماندار يزد:

شوراهاي اسلامي روستا در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارند


فرماندار يزد گفت: شوراهاي اسلامي روستا با حفظ اصالت روستا و فرهنگ آن و اجراي پروژه هايي با كمترين هزينه و بيشترين بازدهي مي توانند در اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در جامعه نقش آفرين باشند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، به مناسبت روز ملي شوراها اعضاي شوراي هاي اسلامي روستاهاي بخش مركزي با فرماندار يزد ديدار كردند.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با اشاره به فرمان حضرت امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراهاي اسلامي در كشور اظهار داشت: بنيانگذار انقلاب اسلامي در اين دستور خواستار نهادينه شدن استقرار حكومت مردمي و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضروريات نظام جمهوري اسلامي است، بوده اند.

فرماندار يزد با بيان اينكه شوراهاي اسلامي بايد ظرفيت سازي زمينه جذب و پذيرش مسئوليت هاي مختلف در خود ايجاد نمايند افزود: دولت يازدهم به بخش غير دولتي و تشكل هاي مردمي توجه ويژه اي داشته و در صدد واگذاري امور مردم به خود مردم است.

وي با تقدير از اقدامات عمراني قابل توجه در روستاهاي بخش مركزي در سال گذشته گفت: بحمد ا... با همكاري شوراهاي اسلامي با دهياران، بخشداري و شركت تعاوني همياري دهياري هاي شهرستان در تمامي روستاهاي بخش مركزي از بسياري از مشكلات چندين ساله مردم گره گشايي شده است.

" شاكري شمسي " با تأكيد به اينكه روستاها در موضوع تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل مي توانند تأثيرگذار باشند تصريح كرد: شوراهاي اسلامي با حفظ اصالت روستا و فرهنگ آن و اجراي پروژه هايي با كمترين هزينه و بيشترين بازدهي مي توانند نقش آفرين باشند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد در پايان به موضوع خشكسالي هاي اخير يزد در سال هاي گذشته نيز اشاره كرد و افزود:  استفاده درست و تأمین منابع آب پایدار از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران بی آبی است، زيرا اﻫﻤﯿﺖ آب در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﺪان آن ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﺑﺮاي جامعه در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد نيز در اين جلسه با تبريك روز ملي شوراها اظهار داشت: در چند سال گذشته با همكاري شوراي اسلامي با مجموعه دولت خدمات گسترده اي در سطح روستاها انجام شده است.

" امير شاكري " با بيان اينكه توسعه روستاها در بخش مركزي با سرعت در حال انجام است افزود: البته اين مهم نيز بايد توجه شود كه اين توسعه همراه با حفظ حس روستا، بافت فرهنگي و ديگر پتانسيل هاي باشد.

وي با اعلام اينكه به دنبال توسعه متوازن همه روستاهاي شهرستان هستيم خاطرنشان كرد: در سال جاري با تخصيص اعتبارات مناسب در صدديم تا اختلافات سطح توسعه را مرتفع كنيم.

" شاكري " در پايان به اهم پروژه هاي عمراني روستاهاي بخش مركزي نيز اشاره كرد و ابراز داشت: اجراي پل روستاهاي حسين آباد ريسماني و خويدك، ورودي روستاهاي دهنو و محمود آباد و اجراي بلوار امام حسين (ع) مي تواند تحول بسيار خوبي را در بخش مركزي شهرستان ايجاد نمايد.


آدرس کوتاه :