شناسه : 699602

شماره تلفن 09620 پاسخگوي سئوالات و مشكلات مردم در خصوص هدفمند سازي يارانه ها مي باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

 در راستاي برنامه هدفمند كردن يارانه ها و به منظور پاسخگويي به سوالات ، شماره تلفن 09620 بدون پيش شماره به اين موضوع اختصاص يافته است.
بر اين اساس هموطنان مي توانند سئوالات ، مشكلات ايجاد شده در واريز مبالغ نقدي يارانه ها و ساير موارد هدفمند سازي يارانه ها را از طريق شماره تلفن مذكور طرح نموده و پاسخ خود را دريافت كنند.
آدرس کوتاه :