شناسه : 695695
فرماندار يزد:

شعار توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد در تمام عرصه هاي نظام آموزشي جلوه گر شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا... سيفي در اولين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد در سال 91 گفت: شعار توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد در تمام عرصه هاي نظام آموزشي جلوه گر شود.
فرماندار يزد:

عزيزا... سيفي در اين جلسه با بيان اينكه مقام معظم رهبري هر سال را با تيزبني خواستي نامگذاري مي كنند گفت: شعار توليد ملي تنهاي در عرصه اقتصادي نيست و همه بايد در تمام بخشها به خصوص مسئولين آموزش و پرورش كه بايد با برنامه ريزي هاي دقيق افرادي متخصص و متعهد را تربيت نماييم تا بتوانيم بيش از پيش در جهت تحقق اين شعار قدم برداريم.

فرماندار با تأكيد به  اينكه وضعيت بهداشتي مدارس بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد خاطر نشان كرداز راهكارهاي مهم دراين زمينه مي توان به آموزش مسايل بهداشتي در كلاسهاي فوق برنامه براي دانش آموزان ، بكارگيري مربيان بهداشت، آموزش ضمن خدمت به مديران و مربيان بهداشت مدارس و معرفي مدارس نمونه در اين زمينه اشاره كرد.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان در خصوص نظام 3-3-6 خاطر نشان كرد: اين نظام به عنوان يكي از اركان  سند تحول بنيادين نظام آموزش معرفي شده است و در اين زمينه بايد در صورت بودن موانع و مشكلات تمهيدات لازم  در جهت مرتفع نمودن آنها اتخاذ شود كه اين نظام به خوبي به اجرا درآيد.

در اين جلسه گزارشي از بهداشت مدارس و همچنين در خصوص موانع و مشكلات نظام 3-3-6 در مدارس تصميم گيري شد.

آدرس کوتاه :