شناسه : 159539543
سه شنبه 99/7/22

شروع گشت ویژه شبانه کرونا شهرستان یزد با حضور نمایندگانی از فرمانداری یزد، مرکز بهداشت، نظارت براماکن عمومی استان،اتاق وبسیج اصناف شهرستان یزد
آدرس کوتاه :