شناسه : 159540143

شروع به کار مجدد گشت ویژه فاصله گذاری هوشمند اجتماعی کرونا در بخش مرکزی یزد


صنوف غیرضروری تا ساعت 8 شب مجاز به فعالیت می باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،گشت ویژه فاصله گذاری هوشمند اجتماعی کرونا در بخش مرکزی یزد در راستای کنترل فعالیت صنوف غیرضرور که حداکثر تا ساعت 8 شب مجاز به فعالیت می باشند، مجددا شروع به کار کرد.

گشت ویژه فاصله گذاری هوشمند اجتماعی کرونا از چهارشنبه شب و به مدت یک هفته با حضور نمایندگان بخشداری مرکزی یزد، مرکز بهداشت شهرستان و سایر دستگاه های نظارتی فعالیت خود را شروع نمودند.


آدرس کوتاه :