شناسه : 130285355
سرپرست فرمانداري يزد:

شان و منزلت نانوايان به عنوان قشر زحمتكش و پرتلاش در جامعه از جايگاه ويژه اي برخوردار است.


سرپرست فرمانداري يزد به همراه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي و رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداري طي نشستي در محل اتحاديه صنف نانوايان شهرستان يزد با هيئت رئيسه اين اتحاديه ، مسائل و مباحث مرتبط با صنف نانوايان را بررسي كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ سرپرست فرمانداري يزد به همراه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي و رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداري طي نشستي در محل اتحاديه صنف نانوايان  شهرستان يزد با هيئت رئيسه اين اتحاديه ، مسائل و مباحث مرتبط با صنف نانوايان را بررسي كرد.

عباس حيدري در اين نشست ضمن تشكر از عملكرد اعضاي هيئت رئيسه اتحاديه نانوايان در سالهاي اخير ، اظهار داشت: شأن و منزلت نانوايان به عنوان قشر زحمت كش و سختكوش و پرتلاش در جامعه از جايگاه ويژه اي برخوردار است و با توجه به شرايط سخت و  مشكلات و مسائل خاصي كه در حوزه نانوايي وجود دارد بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند.

سرپرست فرمانداري در زمينه رفع مشكلاتي كه در حوزه نان و نانوايي وجود دارد افزود: در اين راستا استانداري و فرمانداري با همكاري اتحاديه نانوايان و اداره كل غله در جلسات تخصصي مسائل و موارد ضروري و مورد نياز را بصورت شفاف مطرح و بررسي ميكنند تا پس از جمع بندي، تصميم و اقدامات نهايي در زمينه رفع مشكلات بوجود آمده صورت پذيرد.

 عباس حيدري در بخش ديگري از مطالب خود گفت: بايد شرايط و ضوابط خاصي بر صدور مجوز فعاليت نانوائي هاي آزادپز اعمال شده و نظارت صحيح و مستمر بر نرخنامه و كيفيت محصول و خدمات نانوايي هاي آزاد پز در سطح شهر معمول شود.  وي ادامه داد؛ با توجه به پارامترها و مواردي كه در كارگروه آرد و نان استان تعيين ميشود لازم است تصميماتي اتخاذ شود كه درآمد نانوايي هاي يارانه اي و آزادپز تناسب داشته باشد .

حيدري از دلسوزي و موقعيت شناسي و نگاه خاصي كه نانوايان زحمتكش به شرايط فعلي جامعه دارند تشكر و قدرداني كرد و گفت با توجه به هجمه هاي بيگانگان  و فشارهاي اقتصادي كه دشمن بر جامعه وارد ميكند و افزايش مشكلات و محدوديتها، نبايد از قشر پرتلاش نانوايان غافل شويم و جزو اولويتهاي ما است كه از نزديك مسائل و مشكلات اين قشر سختكوش جامعه را ببينيم و با پيگيريهاي مداوم و اثربخش عملا مشكلات و مسائلي كه گريبانگيرشان شده را حل و فصل كنيم.

عباس حيدري در پايان با تأكيد به حفظ جايگاه ارزشي نانوايان تصريح كرد: اتحاديه بايد با تعامل و همكاري ادارات مرتبط زمينه بهره مندي اين قشر ارزشمند و خانواده هاي آنان را از امكانات رفاهي، فرهنگي و .... ، بيش از پيش فراهم سازد.

در اين جلسه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي و رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداري و هر يك از اعضاي هيئت رئيسه اتحاديه نانوايان به ارائه نقطه نظرات خود در راستاي بهبود وضعيت كار و معيشت نانوايان پرداختند.


آدرس کوتاه :