شناسه : 160032833

سومین جلسه ستاد شهرستانی قرارگاههای عملیاتی سلامت محله محور(طرح شهید سلیمانی ) در فرمانداری یزد تشکیل شد


در این جلسه که به ریاست فرماندار تشکیل شد گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده و همچنین برخی ازمشکلات و موانع اجرایی طرح محله محور توسط معاون اجرایی مرکز بهداشت شهرستان و جانشین بسیج نواحی مرکزی ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، به ریاست "سید محمد رستگاری "فرمانداریزد سومین جلسه ستاد شهرستانی قرارگاههای عملیاتی سلامت محله محور در فرمانداری یزد تشکیل شد ،گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده و همچنین برخی از  مشکلات و موانع اجرایی طرح محله محور توسط معاون اجرایی مرکز بهداشت شهرستان و جانشین بسیج نواحی مرکزی ارائه گردید.
در پایان فرماندارضمن تشکر از زحمات تمامی مدیران و کارشناسان درگیر اجرای طرح بر لزوم سرعت بخشی ،معرفی و آموزش سرخوشه ها و ارائه جمع بندی آمار و اطلاعات به مرکز بهداشت تاکید کرد.


آدرس کوتاه :