شناسه : 154178236

سومين جلسه شورای ترافیک شهرستان يزدبرگزار شد.


جلسه شورای ترافیک شهرستان يزد به رياست معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري برگزار شد .

جلسه شورای ترافیک شهرستان يزد به رياست معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛سومين جلسه شورای ترافیک شهرستان به رياست  محمد جواد آقايي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري  و با  حضوردیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان برگزار شد.
آدرس کوتاه :