شناسه : 159539422
اجرای طرح ویژه کرونا در یزد

سه شنبه 99/7/22، اجرای طرح ویژه کرونا با هدف نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در ادارات شهرستان
آدرس کوتاه :