شناسه : 46265252
فرماندار يزد:

سند چشم انداز توسعه يزد براساس ظرفيت هاي شهرستان تدوين شده است


فرماندار يزد در ديدار با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: از ابتداي سال گذشته برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان جمع بندي و تدوين سند چشم انداز توسعه براساس ظرفيت هاي شهرستان صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي " به همراه معاونين برنامه ريزي‌، اداري و مالي و فني و امور عمراني و بخشداران مركزي و زارچ با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ديدار كرد.

فرماندار يزد در اين ديدار با بيان اينكه شهرستان يزد به لحاظ سياسي به عنوان شهرستان مركز استان نزديك به 60 درصد جمعيت استان را در خود جاي داده است گفت: برخي از مسائل و پارامترهاي يزد فراتر از ساير شهرستان هاي مي باشد و گاهاً منطبق با مسائل استان است.

" شاكري شمسي " حاشيه نشيني، آلايندگي زيست محيطي و حضور اتباع بيگانه غير مجاز را به عنوان مهمترين معضلات شهرستان يزد عنوان كرد و افزود: از ابتداي سال گذشته سعي داشتيم هر اقدامي در سطح شهرستان كه صورت مي پذيرد براساس برنامه باشد و دراين زمينه معاونت برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري مكلف به جمع بندي برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان و به روز كردن سند چشم انداز توسعه براساس ظرفيت هاي شهرستان شده است.

وي با اعلام اينكه برنامه هاي شهرستان يزد با رويكرد سلامت و بهداشت در حال اجرا است اظهار داشت: صنايع و واحدهاي توليدي كه خواستار استقرار در شهرستان يزد مي باشند بايد معيارهاي زيست محيطي و آمايش سرزميني را مد نظر قرار دهند.

فرماندار يزد در پايان با اشاره به كمبود سرانه هاي شهرستان يزد در بخش هاي مختلف خواستار اختصاص بودجه هاي مناسب با توجه به شاخص هاي و سرانه هاي شهرستان يزد براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام شد.

در ادامه اين ديدار رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: اگر نظام آمارگيري صحيحي نداشته باشيم قطعاً در برنامه ريزي ها محكوم به شكست هستيم زيرا، آمار و اطلاعات صحيح پايه و اساس برنامه ريزي مناسب است.

" حميد نصيري زاده " با بيان اينكه بايد از بزرگنمايي غير واقعي بپرهيزيم تصريح كرد: متأسفانه در چند سال گذشته با ارائه آمار غير واقعي، برنامه اي مدون و كارشناسي شده براي توسعه استان نيز ارائه نشده است.

وي با بيان اينكه معضلات حاشيه نشيني، آلودگي و مهاجرت امروز يزد ناشي از استقرار صنايع نيازمند به كار يدي بوده است افزود: در حال حاضر تركيب كار در استان يزد اغلب يدي مي باشد كه اين به سهم خود خطرآفرين بوده و زمينه خروج نيروي هاي متخصص و تحصيلكرده از يزد را فراهم مي آورد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در پايان اظهار داشت: با وجود روحيه تعامل و همكاري بين مسئولين و همدلي و همزباني با مردم قطعاً مي توان در راستاي توسعه استان متناسب با ظرفيت هاي و محدوديت ها گام مؤثري را برداشت.


آدرس کوتاه :