شناسه : 694435
فرماندار يزد:

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش گامي بلند در ارتقاي كمي و كيفي نظام آموزشي كشور است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزالله سيفي فرماندار تأكيد كرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كامي خوب در توسعه نظام آموزشي كشور است.
فرماندار يزد:

عزيزالله سيفي با بيان اينكه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش گامي بلند در ارتقاي كمي و كيفي نظام آموزشي كشور است گفت: براي اولين بار است كه فلسفه حقيقي نظام تعليم و تربيت از تمامي ابعاد بررسي شده است و اين همان چيزي است كه بارها مقام معظم رهبري (مدظله العالي) از مسئولين نظام آموزشي  مطالبه كرده اند.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با اشاره به اين موضوع كه مهمترين ركن در نظام آموزشي بحث نيروي انساني است افزود: معلمان و دانش آموزان در اين سند از جايگاه ويژه اي برخوردارند كه بتوان با تقويت منابع انساني و حذف نگاههاي سنتي به آموزش و پرورش بستر هاي لازم براي اصلاح چارچوبهاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... فراهم شده و سبب ارتقاي دانش شود.

فرماندار در ادامه گفت: بايد با برنامه ريزيهاي درست و مناسب هر چه زودتر به افق 1404 كه در آن ايران اسلامي به عنوان كشوري قدرتمند در سطح منطقه در تمامي شاخصها است برسيم.

سيفي  با اعلام اينكه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش حاصل زحمات کارشناسی شده اي است كه مسیرتحول فرهنگی وعلمی رابرای پرورش افراد مومن ومتعهدوکارامد ميسر مي سازد تصريح كرد باید تمام توانمندی خود رادرجهت پرورش فرزندانی صالح برای میهن اسلامی و نیل به اهداف عالیه الهی که همان قرب الی الله است بکارگیریم.

 

آدرس کوتاه :