فرماندار یزد:

عزیزا...سیفی در این خصوص با بیان اینکه سنت حسنه وقف باقیات صالحاتی ماندگار است خاطر نشان کرد: وقف به عنوان  صدقه جاری شناخته می شود که از ثواب اخروی بالایی برخوردار بوده و مردم دیگر نیز فواید آن بهره مند می شوند.

فرماندار با تأکید بر اطلاع‌رسانی و نهادینه کردن فرهنگ وقف در سطح جامعه اظهار داشت: بدون شک اصحاب رسانه نقش بسزایی در تحقق این مهم دارند از این رو متولیان امر وقف باید با تعامل با اصحاب رسانه تروج دهنده این سنت بیش از پیش در جامعه باشند.

وی تصریح کرد: ترویج میراث جاودان وقف و عملی شدن آن در جامعه می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و ... را در جامعه سر و سامان دهد و به عنوان الگوی اقتصادی ، دینی و فرهنگی در جامعه معرفی شود .

سیفی در پایان با اشاره به رتبه ی اول شهرستان یزد در استان از حیث وجود تعداد رقبه وقفی در است افزود: تاکنون در شهرستان یزد بیش از یازده رقبه وقفی وجود دارد که امیدواریم در آینده با همت مسئولان و همچنین نیات خیر مردم شاهد افزایش آن باشیم.