شناسه : 157984282

سلسله بازدیدهای مسئولین از مسیل شهر یزد


فرماندار یزد وجمعی از مسئولین استانی وشهرستان از روند پیشرفت اصلاح وبهسازی مسیل شهر یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، دراین بازدیدسید محمدرستگاری فرمانداریزد ضمن ضرورت و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان وشهروندان در تسریع اجرای عملیات عمرانی برتعامل وهمکاری در امرآزادسازی املاک وجابجایی تاسیسات شهری برای سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه مسیل یزد تاکید کرد.
آدرس کوتاه :