شناسه : 140022843

سرپرست فرمانداری یزد با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان دیدار و گفتگو کرد


سرپرست فرمانداری در دیدار با رئیس سازمان برنامه وبودجه استان خواستار توجه ویژه به شهرستان یزد در تخصیص اعتبارات استانی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،"عباس حیدری" سرپرست فرمانداری یزد و "مهدی حاج حیدری"معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری یزد در سازمان برنامه و بودجه با "سيدمجتبي حسيني پور"رئیس این سازمان دیدار کردند. در این نشست"حیدری"با اشاره به سهم شهرستان یزد از اعتبارات استانی، بیان کرد: سهم اعتبارات شهرستان یزد با توجه به جمعیت این شهرستان ؛ مركزيت استان و مسائل مترتب بر آن كافي  نبوده و نیازمند بازنگری و کار کارشناسی بيشتر است.
از طرفي با عنايت به ضرورت رسيدگي و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي در مناطق حاشیه نشین لازم است اعتبار ويژه اي براي اين مناطق تخصيص يابد.
همچنين متاسفانه شاخص هاي تعداد كلاس درس و تراكم دانش آموز در شهرستان يزد نسبت به ساير شهرستانهاي استان و متوسط كشوري نامناسب است كه ضرورت توجه و تخصيص اعتبار بيشتر به سازمان نوسازی مدارس و آموزش و پرورش براي بهبود شاخص هاي مذكور را مي طلبد.


آدرس کوتاه :