شناسه : 44214426
فرماندار يزد:

ساماندهي كارگران ساختماني جزء مطالبات مردمي مي باشد


فرماندار يزد گفت: بحث ساماندهي كارگران ساختماني و ميداني بارها در جلسات و ملاقات هاي مردمي مطرح شده و يكي از مهمترين مطالبات عمومي و مردمي است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، دومين جلسه ساماندهي كارگران ساختماني و ميداني شهر يزد با حضور فرماندار، معاون برنامه ريزي، اداري و مالي و ساير اعضاء برگزار شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با بيان اينكه ساماندهي كارگران ساختماني و ميداني شهر يزد به تبع آن اتباع بيگانه اي كه به اين حرفه مشغول مي باشند به عنوان يكي از مهمترين مطالبات عمومي و مردمي مي باشد گفت: در جلسات و ملاقات هاي مسئولين با مردم بحث ساماندهي اين كارگران از سوي مردم مطرح شده است، لذا شايسته است دستگاه هاي اجرايي در راستاي تحقق اين خواسته به حق مردم و رفع مسائل و مشكلات مربوط به آن اقدام نمايند.

فرماندار يزد با تأكيد به اينكه اجراي طرح ساماندهي به نفع كارگران عزيز نيز مي باشد افزود: با اجراي اين طرح از سوء استفاده برخي از افراد سودجو نيز جلوگيري و دستمزد واقعي كارگران به عنوان يكي از زحمت كش ترين اقشار جامعه نيز پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اجراي طرح در شهرهاي ديگر اظهار داشت: بايد طرح هايي كه در شهرهايي كه وضعيت مشابه اي با يزد دارند مورد بررسي قرار گيرد تا پس از رفع كاستي ها و كمبودها اين طرح به خوبي در يزد نيز اجرايي شود.

"شاكري شمسي" شناسايي كارگران بومي ، استادكاران دررشته هاي تخصصي ، حفظ شأن وشخصيت كارگران بومي؛ رفع بلاتكليفي كارگران ، مشخص شدن مكانهايي معين براي كارگران جوياي كار، شناسايي اتباع مجاز وتجميع آنها در مكانهاي تعيين شده تحت نظارت وكنترل، برخورد قانوني با اتباع بيگانه غير مجاز، تعيين دستمزد واقعي كارگران و استادكاران، ثبت نام كارگران و درنوبت كار قرار گرفتن آنها بدون آنكه حقي از كسي ضايع شود و برگزاري كلاسهاي آموزشي مهارتي واخلاقي براي كارگران را از مهمترين ويژگي هاي اجراي اين طرح دانست.

فرماندار يزد در پايان با تقدير از اقدامات صورت گرفته توسط انجمن صنفي كارگران ساختماني ابراز اميدواري نمود با برنامه ريزي ، تعامل دستگاه هاي مسئول در اين زمينه وتشكيل منظم جلسات به نتايج خوبي برسيم.


آدرس کوتاه :