شناسه : 20119450
در جلسه اي با حضور فرماندار يزد تأكيد شد

ساماندهي كارگران بخش ساختمان سطح شهر يزد


جلسه ساماندهي كارگران بخش ساختماني شهر يزد با حضور فرماندار ، معاونين فني و امور عمراني و برنامه ريزي، اداري و مالي و جمعي از مسئولان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، محمود شاكري شمسي در جلسه ساماندهي كارگران ساختماني با بيان اينكه توزيع و پراكنش كارگران بخش ساختمان در نقاط مختلف شهرستان و به ويژه شهر يزد موجب بروز مسائل و معضلات است افزود: طرح ساماندهي كارگران در چند سال گذشته نيز مطرح شده بوده ولي تاكنون هيچ راهكاري عملي در اين خصوص صورت نگرفته است.

فرماندار يزد با تأكيد به اينكه اجراي اين طرح در جهت تكريم كارگران به عنوان يكي از  اقشار زحمت كش جامعه مي باشند گفت: قطعاً طرح ساماندهي كارگران به عنوان مطالبه عمومي اين قشر و ساير مردم مورد استقبال قرارخواهد گرفت و در اين زمينه همه مسئولين را در راستاي حل مشكل ياري خواهند داد.

وي همچنين اظهار داشت: بايد سازوكارهايي در نظر گرفته شود تا سازندگان و پیمانکاران مکلف شوند كه تنها از طریق این دفاتر نیروی کار مورد نیاز خود را تامین كنند.

در اين جلسه مقر گرديد بازديدي از ساير استان هاي كه در اين خصوص اقدام نموده اند انجام تا پس از بررسي نقاط قوت و ضعف آيين نامه اي تنظيم و اجرايي شود.


آدرس کوتاه :