شناسه : 72842116
فرماندار يزد:

ساماندهي تردد موتورسيكلت در شهر يزد در اولويت باشد


فرماندار يزد در جلسه كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي شهرستان يزد گفت: موتورسيكلت به عنوان يك وسيله رايج در شهر يزد مي باشد كه كاركردهاي چندگانه اي دارد كه بايد بر مبناي آن ها در رابطه با ساماندهي آن تصميم گيري شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي شهرستان يزد به منظور بررسي راهكارهاي پيشنهادي به منظور ساماندهي وضعيت تردد موتورسيكلت در شهرستان يزد به رياست فرماندار يزد تشكيل شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با اشاره به ضرورت منظم اين جلسات در سطح شهرستان اظهار داشت: موضوعاتي كه در اين جلسه مطرح مي شود بايد به صورت تدريجي، عالمانه و منطبق بر واقعيات حل و فصل شود.

فرماندار يزد با بيان اينكه ساماندهي وضعيت تردد موتورسيكلت در شهر يزد يك ضرورت است افزود: موتورسيكلت به عنوان يك وسيله رايج در شهر يزد مي باشد كه كاركردهاي چندگانه اي دارد و كه بايد بر مبناي آن ها در رابطه با آن تصميم گيري شود.

وي با اعلام اينكه فرمانداري يزد در رابطه با اين مباحث از تصميم گير هاي هيجاني پرهيز مي كند تصريح كرد: يكي از مهمترين مشكلاتي كه در زمينه ساماندهي وضعيت تردد موتورسيكلت هاي در سطح شهر وجود دارد اعمال قانون با افرادي است كه قانونمند نيستند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد با تأكيد بر اجراي برنامه هاي فرهنگي توسط دستگاه هاي اجرايي مرتبط خاطرنشان كرد: بخش عمده از مخاطبان را دانش آموزان و والدين آنها تشكيل مي دهند كه آموزش و پرورش نيز مي تواند با بهبود فعاليت هاي خود به مانند گذشته در امر فرهنگ سازي براي تردد اين وسيله نقليه در شهر گام هاي اساسي بردارد.

" شاكري شمسي " استفاده از روشهاي تشويقي را در ساماندهي وضعيت تردد موتورسيكلت هاي مؤثرتر دانست و اضافه كرد: پليس راهور و ديگر نهادهاي ذيربط بايد با اتباع خارجي كه بدون كسب مجوزهاي لازم اقدام به تردد با هر وسيله اي نقليه اي مي كنند، برخورد قانوني كند.


آدرس کوتاه :