شناسه : 76533356
سرپرست فرمانداري يزد:

سازمان های مردم نهاد پل ارتباطی میان دولت و مردم هستند


سرپرست فرمانداري يزد گفت: سازمان هاي مردم نهاد نیازها، مسائل و مشکلات مردم را به گوش مسئولین رسانده و با ارائه راهکارها و پیشنهادات دولت را در مسیر رفع این مسائل یاری می کنند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، به منظور صدور پروانه و تمديد مجوز سازمان هاي مردم نهاد، جلسه هيأت نظارت بر سمن ها شهرستان يزد با حضور سرپرست فرمانداري، معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري و ساير اعضاء تشكيل شد.

" مصطفي سالاري " در اين جلسه با اشاره به رويكرد و سياست دولت تدبير و اميد در ساماندهي و برنامه ريزي براي توسعه سازمان هاي مردم نهاد افزود: سمن ها به عنوان حلقه ارتباطی میان دولت و مردم و بازوان توانمند نظام در عرصه های اجتماعی محسوب می شوند که دولت نیز می تواند در امورات اجرایی و مدیریتی از این نهادها به عنوان یک اتاق فکر مناسب بهره مند شود.

سرپرست فرمانداري يزد اظهار داشت: دولت واگذاری امور مردم به خود مردم، اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری مصمم بوده و آماده سازی شرایط حضور مردم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را يكي از محورهاي كاري خود مي داند.

" سالاري " در پايان تصريح كرد: نظارت بر عملكرد سازمان هاي مردم نهاد بايد به صورت مستمر در راستاي ارتقاء کیفیت فعالیت و برنامه های آنان صورت پذیرد.

شايان ذكر است در اين جلسه در خصوص صدور و تمديد مجوز 5 سازمان مردم نهاد در شهرستان يزد تصميم گيري شد.


آدرس کوتاه :