شناسه : 56141930
فرماندار يزد:

سازمان هاي مردم نهاد بازوان توانمند دولت برای حل و انجام بسیاری از امور هستند


فرماندار يزد در دومين جلسه هيأت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد شهرستان يزد گفت: سازمان هاي مردم نهاد در عرصه هاي مختلف مي توانند به عنوان بازوان توانمند دولت در مسائل اجرايي باشند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، به منظور صدور پروانه و تمديد مجوز سازمان هاي مردم نهاد، دومين جلسه هيأت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد شهرستان يزد در سالجاري به رياست فرماندار يزد تشكيل شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه تقويت جايگاه سازمان هاي مردم نهاد در جامعه را از اهداف دولت تدبير و اميد دانست و افزود: تقويت سمن ها مي تواند بستر لازم برای افزايش مشاركت عمومي در جامعه را فراهم سازد.

فرماندار يزد اضافه كرد: در دولت يازدهم زمينه ايجاد و تشكيل سازمان هاي مردم نهاد تسهيل شده است و دولت با بهبود شرايط به دنبال توسعه و تقويت فعاليت تشكل هاي غير دولتي در جامعه مي باشد.

وي با بيان اينكه يكي از مهمترين ويژگي سازمان هاي مردم نهاد، غير دولتي بودن آنهاست گفت: بسياري از مسایل را دولت به تنهایی قادر به حل و فصل نمودن آنها نیست و اگر حضور مردم نباشد هیچگاه مشکلات رفع نخواهد شد لذا دولت یازدهم فضا را برای فعالیت تشکلهای غیر دولتی باز کرده و از آنها حمایت می کند.

عالي ترين مقام اجرايي دولت در شهرستان خاطرنشان ساخت: سازمان های مردم نهاد در عرصه هاي مختلف به عنوان بازوان توانمند دولت در مسائل اجرايي هستند و مي توانند به عنوان يار دولت در افزايش سطح توسعه يافتگي در جامعه مشاركت كنند.

" شاكري شمسي " اعتبارات محدود را يكي از مهمترين مشكلات سازمان هاي مردم نهاد برشمرد و تصريح كرد: سمن هاي به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه متوازن در هر كشوري محسوب مي شوند كه براي پيشبرد اهداف خود نيازمند حمايت مادي و معنوي از سوي دولت هستند.

فرماندار يزد در پايان ابراز داشت: توسعه اجتماعی و فرهنگی بدون حضور و مشارکت سازمانهای مردم نهاد امکان پذیر نیست و نباید هیچگاه از ظرفیت های عظیم مردمی برای حل مشکلات غافل شویم.

شايان ذكر است در اين جلسه در خصوص صدور و تمديد مجوز 6 سازمان مردم نهاد در شهرستان يزد تصميم گيري شد.


آدرس کوتاه :