شناسه : 695615
معاون سياسي اجتماعي فرماندار يزد:

سازمانهاي مردم نهاد از ظرفيت بالايي در كمك به توسعه جوامع برخوردارند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، حسين عسكرزاده معاون سياسي اجتماعي فرماندار در نشستي با حضور مسئولين سازمانهاي مردم نهاد شهرستان يزد گفت: سازمانهاي مردم در جريان كمك به توسعه جامعه نقش اساسي دارند.
معاون سياسي اجتماعي فرماندار يزد:

حسين عسكرزاده در اين جلسه با بيان اينكه سازمانهاي مردم نهاد از ظرفيت بالايي در كمك به توسعه جوامع برخوردارند گفت: سمن ها با كسب اطلاعات از دولت و انتقال آن به بدنه جامعه و بازخورد آن به دولت يك رابطه دوسويه و متقابل را ايجاد مي كنند كه اين خود زمينه توسعه فرهنگي و اجتماعي جامعه را فراهم مي سازد.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد با اشاره به اينكه تاكنون تعداد 20 تشكل با مجوز از فرمانداري يزد در حال فعاليت مي باشند افزود: موضوع فعاليت اين تشكلها اغلب ر حوزه امور اجتماعي ، فرهنگي و خيريه اي مي باشد و تعدادي نيز با موضوع علمي پژوهشي ، هنري ، آموزشي و فلسفي فعاليت دارند.

عسكرزاده خواستار ارتباط و تعامل بيشتر سازمانهاي مردم نهاد با فرمانداري شد و تصريح كرد در سال 91 برنامه هاي مختلفي را براي سمن ها در نظر داريم كه مي توان به برگزاري نمايشگاه توانمنديهاي سمن هاو همچنين برگزاري كارگاه هاي آموزشي به منظور توانمند سازي سمنها اشاره كرد.

در ادامه جلسه طالبي معاون مدير كل امور اجتماعي استانداري ضمن تقدير و تشكر از فعاليتهاي انجام شده در زمينه افزايش تأسيس سازمانهاي مردم نهادد در شهرستان يزد خاطر نشان كرد استمرار جلسات و تعامل مناسب زمينه تقويت و توسعه هر چه بهتر را در جامعه فراهم خواهد كرد.

وي اظهار كرد: با توجه به استقبال سمن ها از طرح هاي فرهنگي دولت متأسفانه واگذاري اين طرح ها به تشكلها بدليل تغيير شرايط تخصيص اعتبارات فرهنگي فعلاً بي نتيجه مانده است.

طالبي با اشاره به اينكه لازمه سمن ها اتكا به مردم و بخش غير دولتي است بيان كرد سمن ها بايد در جلب مشاركت مردم و خيرين و افراد توانمند همت گمارند و وظيفه دولت نيز فرهم نمودن بستر مناسب جهت رشد و نمو اين سازمانهاي مردم نهاد است و بدين منظور اوليت كاري در سال جديد آموزش سمن ها مي باشد.

معاون مدير كل امور اجتماعي استانداري همچنين بيان داشت جهت تأسيسي و فعال سازي خانه رشد سمن ها هر گونه پيگيري و اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

آدرس کوتاه :