شناسه : 692893
در آيين معرفي مدير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي استان يزد

سادات فاطمي : استان يزد از نظر زيرساختهاي كتابخانه اي وضعيت مطلوبي دارد.


معاون امور مجلس نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور گفت: استان يزد از نظر زيرساخت هاي كتابخانه اي از وضعيت مطلوبي برخوردار است و در اين خصوص مشكلي ندارد.
در آيين معرفي مدير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي استان يزد

سادات فاطمي در مراسم توديع و معارفه مديران كل كتابخانه هاي عمومي استان يزد گفت: با توجه به پيشينه تاريخي استان يزد و خيرانديش بودن و پيشقدم بودن مردم اين استان در امور خير، يزد از نظر زيرساخت هاي كتابخانه اي مشكلي ندارد و جايگاه اول را حائز است.

معاون امور مجلس نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با تاكيد بر زيباسازي و ايجاد فضاي جذاب در كتابخانه ها افزود: يكي از ويژگيهاي كتابخانه وزيري يزد جذابيت فضاي كتابخانه است و هرچه كتابخانه فضاي زيباتري داشته باشد موفقيت در جذب جوانان بيشتر است.

وي با اشاره به اينكه مردم و بخصوص جوانان فضاي زيبا را دوست دارند اظهار اميدواري كرد: اين موضوع در كتابخانه هاي عمومي استان يزد هم مورد توجه باشد و فعال شود.

 
در اين مراسم علايي توديع و محمدحسين پارسائيان به عنوان مديركل جديد كتابخانه هاي عمومي استان يزد معرفي شد.

 

وي گفت: فعاليتهاي فرهنگي در استان يزد در دو سال گذشته چشمگير بوده است و سطح مراجعه به كتابخانه ها نيز با افزايش روبر وبوده است.

سادات فاطمي افزود: هرچه خدمات ارائه بدهيم ولي تا زماني كه جوان و نوجوان از كتابخانه استفاده نكند خدمت ما ابتر است.

در ادامه جلسه غلامحسين دشتي گفت: خلاقيت و استفاده از همه فرصتها براي توسعه كمي و كيفي از نقاط مثبت مدير كتابخانه هاي يزد بود و همچنين بايد از فرصتهاي مردمي، دولتي و تعاونيها و ... فضاي مناسب براي توسعه كمي و افزايش تجهيزات و امكانات باشد.

وي گفت: هرچيز با علم شكل مي گيرد و علم با كتاب و كتابخواني بوجود مي آيد. توسعه كتابخانه انجام شده است و توسعه فرهنگ كتابخواني بخش مهم ديگر آن است كه كارهايي در اين خصوص در استان يزد انجام شده ولي هنوز جاي كار دارد بنابراين توجه ما از اين به بعد به توسعه فرهنگ كتابخواني است به طوري كه توسعه كتابخواني، پرشتاب تر از توسعه كتابخانه ها بايد صورت گيرد.

معاون سياسي امنيتي استانداري يزد با تاكيد بر اينكه در سايه كتاب رشد تفكر و انديشه در جامعه شكل گيرد ادامه داد: كتاب ابزاري است براي دانش و اگر دانش و كتابخواني منجر به تفكر شود تبديل به هدف مي شود.


عزيزا... سيفي فرماندار يزد نيز در اين مراسم گفت: با وجود اينكه تعداد كتابخانه هاي يزد مطلوب است ولي در منطقه اي در مركز استان 60 هزار نفر زندگي مي كنند ولي كتابخانه ندارند به عبارتي از فضاي كوچكي به عنوان كتابخانه استفاده مي شود.

وي افزود: اقدمات وسيعي در زمينه توسعه كتابخانه هاي استان انجام شده ولي هنوز جاي كار دارد و اكنون آغاز يك نياز و يك حركت است.

سيفي اظهار اميداوري كرد: زيرساختهاي خوب كتابخانه اي را در استان ايجاد كنيم.

وي تصريح كرد: امروزه يكي از مولفه ها براي ارزيابي سطح رشد و توسعه كشورها، تعداد كتاب، كتابخوان ها و كتابخانه هاست كه اميدواريم اين زمينه را در استان يزد فراهم كنيم.

 

آدرس کوتاه :