شناسه : 695525

زنگ هفته سلامت با شعار سالمندي و سلامت نواخته شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، زنگ هفته سلامت با شعار سالمندي و سلامت با حضور دشتي معاون سياسي و امنيتي استانداري ، سيفي فرماندار، رحيمي نژاد مديركل آموزش و پرورش استان و تني چند از مديران به صدا در آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :