شناسه : 693473

زنگ سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90 در يزد نواخته شد ( گزارش تصويري)


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، حضوربابايي معاون برنامه ريزي استاندار،سيفي فرماندار،رحيمي نژاد مدير كل اموزش و پرورش و جمعي از مسئولان زنگ سرشماري سال90 در مدرسه ابويي نژاد نواخته شد.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :