شناسه : 158843565

رویکرد فرمانداری یزد در رسیدگی به مشکلات و رفع آن در اسرع وقت است


هفته ای که گذشت سید محمد رستگاری فرماندار یزد از چند محل بازدید و از نزدیک با مسائل آنها آشنا شد و بر رفع آن در اسرع وقت تاکید و سفارش کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، هفته ای که گذشت سید محمد رستگاری فرماندار یزد از چند محل بازدید و به بررسی مشکلات آنها پرداخت.
فرماندار یزد با بازدید به همراه تیم همراه از منطقه حسن آباد یزد به مسائل و مشکلات اهالی در خصوص آب منطقه پرداخت و نسبت به مدیریت مصرف آب، آموزش های عمومی و بر ضرورت تعجیل در احداث مخزن آب برای منطقه حسن آباد تاکید کرد.
گفتنی است: سید محمد رستگاری به همراه مسئولان شهرداری از منطقه مهر آوران یزد بازدید و بر ایجاد فضای سبز بیشتر و زیبا سازی محیط در این منطقه تاکید کرد.
فرماندار یزد همچنین در بازدید از مدرسه دبستان پسرانه مهر نرسی آباد از نزدیک با مشکلات این مدرسه آشنا شد و مقرر شد در اولین فرصت نیازهای ساختمانی مدرسه رفع شود.
آدرس کوتاه :