شناسه : 62893203
فرماندار يزد در مصاحبه با واحد خبر صدا و سيما؛

روند ثبت نام از داوطلبين انتخابات مجلس خبرگان رهبري را اعلام كرد


فرماندار يزد روند و شرايط ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه استان يزد را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي " صبح روز شنبه 21 آذرماه در مصاحبه با واحد خبر صدا و سيماي مركز يزد اظهار داشت: براساس تبصره 2 ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري، ثبت نام از داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان رهبري از  پنجشنبه 26 آذرماه لغايت چهارشنبه 2 دي ماه جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد.

فرماندار يزد افزود: واجدين شرايط قانوني مي توانند همه روزه در مهلت مقرر و در وقت اداري شخصاً يا به وسيله نماينده خود كه كتباً معرفي شده باشد، با در دست داشتن 12 قطعه عكس جديد4*6 و چهار نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه به اين فرمانداري مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

وي اعلام كرد: داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان رهبري به موجب ماده 3 قانون انتخابات مجلس مذكور بايد داراي اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي، اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد، باشند.

"  شاكري شمسي " تصريح كرد: بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران و نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي از ديگر شرايطي است كه داوطلبين عضويت در مجلس خبرگان رهبري بايد داشته باشند.

فرماندار يزد همچنين خاطرنشان كرد: مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند اما كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشند از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.

"  شاكري شمسي " در پايان اضافه كرد: براساس تبصره 3 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري ضرورت ندارد كه نمايندگان ساكن و يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند.
آدرس کوتاه :