شناسه : 73065975
فرماندار يزد در جلسه شوراي اسلامي شهرستان يزد:

روحيه اعتماد به نفس و خود باوري در شوراهاي اسلامي تقويت شود


فرماندار يزد گفت: شوراهاي اسلامي بايد هر چه بيشتر در راستاي توانمند ساختن خود اقدام كنند، چرا كه شهر و روستا نيازمند شوراهايي است كه بتواند پاسخگوي نيازها و مشكلات مردم باشند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، فرماندار يزد به همراه معاون فني و امور عمراني فرمانداري به مناسبت 9 ارديبهشت روز ملي شوراها در جلسه شوراي اسلامي شهرستان يزد حضور يافت.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با اشاره به فرمان تاريخي امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراهاي اسلامي در سال 58 اظهار داشت: اين دستور صريح، نشان از دورانديشي امام عظيم الشأن بود كه مردم مي توانند در راستاي انجام برخي از امور بهترين مجري و مدير باشند.

فرماندار يزد با بيان اينكه خوشبختانه امروز در تمامي مناطق شهري و روستايي شوراهاي اسلامي تشكل شده است افزود: شوراهاي اسلامي محلي است براي تمرين كارگروهي مردم و در حال حاضر در بسياري از كشورها به جز امور زير بنايي، سياست خارجي و مباحث دفاعي، ما بقي امور به دست دولت هاي محلي اداره مي شود.

وي اضافه كرد: شوراهاي اسلامي بايد جايگاه خود در جامعه به خوبي بشناسند و تنها براساس وظايفي كه در قانون براي آن ها مشخص شده حركت نمايند.

" شاكري شمسي " خاطرنشان كرد: اگر اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا به قانون تسلط ويژه اي داشته باشند قطعاً به اهداف بهتر و بيشتري دست پيدا نموده و دچار روزمرگي نمي شوند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد با اعلام اينكه دولت تدبير و اميد در بحث كاهش تصدي گري ها و واگذاري به امور به مردم اعتقاد دارد گفت: مديران دولت يازدهم معتقدند كه هر چه كار مردم به خود مردم واگذار شود و دولت مردان صرفاً به برنامه ها و استراتژي هاي كلان بپردازد، عمران، آباداني، توسعه و پيشرفت كشور بيشتر حاصل مي شود.

فرماندار يزد با انتقاد از عدم حس خود باوري و اعتماد به نفس در برخي از شوراهاي اسلامي شهر و روستا اظهار داشت: شوراهاي اسلامي بايد هر چه بيشتر در راستاي توانمند ساختن خود اقدام كنند، چرا كه شهر و روستا نيازمند شوراهايي است كه بتواند پاسخگوي نيازها و مشكلات مردم باشند.

وي موفقيت هاي شوراي اسلامي شهرستان يزد را در مدت فعاليت دوره چهارم خوب ارزيابي كرد و افزود: اين شورا مديريت 60 درصد جمعيت استان را دارد كه از اين طريق مي تواند به بهره مندي از نظرات صاحب نظران و مديريت شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روند تسريع به پروژه ها گام هاي خوبي را بردارد.

فرماندار يزد در بخشي ديگر از مطالب خود با اشاره به 16 سال خشكسالي پياپي در يزد گفت: متأسفانه در طول اين سال ها با كمبود بارش به شدت منابع آبي يزد با كاهش مواجه شده است.

" شاكري شمسي " با اعلام اينكه بيش از 90 درصد منابع آب شيرين موجود در كشور در بخش كشاورزي صرف مي شود افزود: متأسفانه به علت عدم استفاده از شيوه هاي نوين آبياري بخش قابل توجهي از منابع آب در بخش كشاورزي صرف مي شود.

وي تصريح كرد: استفاده ناصحيح از آب و نشت آب از طريق شبكه هاي فرسوده و قديمي در مناطق شهري و روستايي از ديگر مواردي است كه مي توان با اصلاح آن از هدر رفت بالاي آب جلوگيري نمود.

فرماندار يزد در پايان با بيان اينكه تأمين و بهره برداري مناسب از منابع آبي كه در اختيار داريم از ضروريات است اظهار داشت: در بحث تأمين و استفاده بهينه از منابع آب نيازمند تعامل و همراهي مردم و دستگاه هاي اجرايي مرتبط هستيم.

شايان ذكر است ساماندهي ورودي جنوبي، اتباع بيگانه و تخليه نخاله هاي ساختماني از ديگر مواردي بود كه توسط فرماندار يزد در اين جلسه مطرح گرديد.


آدرس کوتاه :