امام جمعه بخش زارچ:

حجت الاسلام و المسلمین دهقان خطاب اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری اظهار داشت: روان سازی و سرعت در ارائه خدمات به عنوان دو اصل مهم در خدمت رسانی به مدرم است که اگر این دو محقق شد لذت و شیرینی خاصی را در بر خواهد داشت.

امام جمعه بخش زارچ با اشاره به برخی از مسائل شهر زارچ افزود: بحمدا... در چند سال گذشته حرکتهای خوبی در مسیر توسعه و آبادانی شهر انجام شده است که امیدواریم شهردار جدید نیز با همکاری اعضای شورای اسلامی دور چهارم بتواند در در این مسیر همچنان موفق باشد.

در ادامه جلسه سیفی فرماندار یزد تأکید کرد شورای اسلامی شهر و شهرداری باید در کارهای مختلف وحدت نظر داشته و منافع عموم مردم را در نظر بگیرند.

فرماندار گفت: استفاده از نظرات صاحب نظران و متخصصان و بخش خصوصی می تواند در پیشبرد اهداف شهرداری مؤثر باشد.

سیفی توجه به فضای سبز و همچنین معماری ایرانی – اسلامی را در توسعه شهر مهم و ضروری دانست.

در این مراسم از زحمات علی محمد بابایی تقدیر و محمد رضا حفیظی به عنوان شهردار جدید زارچ معرفی شد.