شناسه : 38132190
فرماندار يزد خواستار شد؛

رعايت اصل بي طرفي توسط مجريان و برگزار كنندگان انتخابات


فرماندار يزد با اشاره به اينكه رعايت اصل بي طرفي توسط مجريان و برگزار كنندگان انتخابات امري مهم و ضروري است اظهار داشت: كاركنان فرمانداري و به ويژه پرسنل حوزه معاونت سياسي و اجتماعي بايد در زمان برگزاري انتخابات تنها به وظايف و امور محوله خود براساس قانون پرداخته و از هرگونه جانبداري از شخص و گروه خاصي پرهيز نمايند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ محمود شاكري شمسي در جلسه با پرسنل حوزه سياسي و اجتماعي فرمانداري كه با موضوع پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شد با بيان اينكه انتخابات به عنوان سمبل دموكراسي ديني در كشور ما به حساب مي آيد گفت: در سالهاي بعد از انقلاب به طور ميانگين هر ساله يك انتخابات در كشور برگزار شده است و خوشبختانه مردم به عنوان صاحبان اصلي نظام با حضور حداكثري و گسترده خود در هر يك از اين انتخابات گذشته پشتيباني خود را از ايران اسلامي به جهانيان اعلام نموده اند.

فرماندار يزد با تأكيد به اينكه انتخابات به عنوان يكي از عرصه هاي رسمي و قانوني است كه نشان دهنده حضور و مشاركت مردم در تصميم گيري هاست افزود: برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا،‌ مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري و مجلس خبرگان رهبري در كشور بيانگر اين مطلب است كه مردم در تمامي سطوح مديريتي،‌ نظارتي،‌ اجرايي و حاكميتي نقش تأثيرگذار و مشاركتي دارند.

وي با اشاره به اينكه رعايت اصل بي طرفي توسط مجريان و برگزار كنندگان انتخابات امري مهم و ضروري است اظهار داشت: كاركنان فرمانداري و به ويژه پرسنل حوزه معاونت سياسي و اجتماعي بايد در زمان برگزاري انتخابات تنها به وظايف و امور محوله خود براساس قانون پرداخته و از هرگونه جانبداري از شخص و گروه خاصي پرهيز نمايند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد اضافه كرد: اگر گرايشات سياسي مجريان انتخابات در برگزاري انتخابات وارد شود و خللي ايجاد شود به اعتماد مردم لطمه وارد مي شود كه اين خود نوعي خيانت در حق آنهاست.

شاكري شمسي با اشاره به حق الناس خواندن رأي مردم توسط مقام معظم رهبري در انتخابات گذشته خاطرنشان كرد: رأي مردم به عنوان يك امانت در صندوق آرا ريخته مي شود لذا دست اندركاران برگزاري انتخابات بايد از اين امانت پاسداري كنند تا خدشه اي به اعتماد عمومي مردم وارد نشود.

فرماندار يزد با اشاره به نامگذاري سالجاري با عنوان " دولت و ملت ، همدلي و هم زباني " از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) گفت: حضور باشكوه مردم و همچنين برگزاري شايسته اين انتخابات توسط مجريان مي تواند برخي از اهداف اين شعار را در سالجاري محقق سازد.

وي با اعلام اينكه فرمانداري يزد به عنوان شهرستان مركز استان نسبت به ساير مناطق و شهرستان هاي استان وظيفه سنگين تري را در انتخابات بر عهده دارد افزود: در انتخابات مجلس خبرگان رهبري فرمانداري يزد به عنوان مركز حوزه انتخابيه استان و در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عنوان مركز حوزه انتخابيه شهرستان هاي يزد و اشكذر مي باشد.

شاكري شمسي با تأكيد به آموزش همه افراد حاضر در انتخابات اظهار داشت: آموزش براي تمام رده هاي حاضر در انتخابات امري لازم و ضروري است از اينرو در دوره های آموزشی قوانین، مقررات و آئين نامه هاي مربوط به هر انتخابات به صورت جداگانه ارائه شود تا در روز اخذ رأی بدون کمترین مشکل و شائبه ای روند انتخابات اجرا شود.

فرماندار يزد رعايت دقيق زمان را در انتخابات مهم دانست و اظهار داشت: بايد هر اقدامي كه در راستاي برگزاري انتخابات صورت مي پذيرد براساس برنامه زمانبندي ارائه شده آغاز و پايان پذيرد.

شاكري شمسي در پايان گفت: بايد براي برنامه ريزي بهتر و مناسبتر چك ليستي تهيه و موارد و نقاط قوت و ضعف برگزاري انتخابات هاي گذشته مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد.

معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري يزد در ابتداي اين جلسه با اعلام اينكه اقدامات اوليه براي برگزاري پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است افزود: برگزاري همزمان دو انتخابات نيازمند برنامه ريزي منسجم و جدي است.

مصطفي سالاري با تأكيد به اجرا و برگزاري انتخابات در چارچوب قانون خاطرنشان ساخت: بايد همه دست اندركاران در امر انتخابات به قانون و قانونمداري توجه ويژه داشته تا اين انتخابات نيز در نهايت سلامت و امنيت برگزار شود.


آدرس کوتاه :