شناسه : 698202
فرماندار يزد خبر داد:

رتبه ي برتر كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان در جذب اعتبارات


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا...سيفي فرماندار در جلسه كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان يزد از جذب 57 درصدي اعتبارات در شهرستان خبر داد.
فرماندار يزد خبر داد:

عزيزا...سيفي در اين جلسه با بيان اينكه بخش كشاورزي به عنوان يكي از اركان فعال در عرصه اقتصادي كشور است افزود: كارگروه توسعه بخش كشاورزي مي تواند با تصويب طرحهاي مناسب نقش بسزايي در ايجاد اشتغال ، بهره وري و افزايش توليد داشته باشد.

فرماندار با اشاره به اينكه شهرستان يزد توانسته در استان رتبه ي برتر در جذب اعتبارات تخصيص را كسب كند خاطر نشان كرد: اعتبارات تخصيص يافته به شهرستان يزد بيش از 170 ميليارد ريال بوده است كه از اين مقدار تا كنون مبلغ 5/97 ميليارد ريال به عنوان تسهيلات به متقاضيان پرداخت و براي 20 ميليارد ريال ديگر نيز مقدمات كار فراهم شده است.

سيفي اظهار داشت: به  منظور تسهيل در امور بانكي 1068 طرح در كارگروه توسعه بخش كشاورزي مصوب شده و به بانك جهت اخذ تسهيلات معرفي شود.

رئيس كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان يزد گفت: طرحهاي پيشنهادي در بخشهاي بهبود توليدات گياهي، بهبود توليدات دامي ، صنايع كشاورزي ، دامپزشكي و آب و خاك بوده است.

سيفي در پايان گفت: همه دستگاههاي ذيربط بايد با برنامه ريزي مناسب و دقيق و با آموزش افراد بهره وري را در توليد محصولات كشاورزي ارتقا دهند.

آدرس کوتاه :