شناسه : 159846095
دبير ستاد انتخابات كشور تبيين كرد؛

راه‌هاي سه‌گانه دريافت گواهي عدم سوء پيشينه براي داوطلبان انتخابات شوراها


مديركل انتخابات گفت: در مهلت قانوني ثبت نام، فرمانداريها و بخشداريها ميزبان داوطلبان عزيز خواهند بود و داوطلبان بايستي پس از دريافت گواهي عدم سوء پيشينه، اقدام به پيش ثبت نام الكترونيكي نموده و براي نهايي سازي آن به فرمانداري يا بخشداري مربوطه مراجعه نمايند. همچنين فرمانداران و بخشداران موظفند پس از بررسي مدارك ثبت نام و تاييد آن، رسيد ثبت نام قطعي را به داوطلبان تحويل دهند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد به نقل از  پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ سيد اسماعيل موسوي دبير ستاد انتخابات كشور از تمهيد مقدمات انتخابات شوراهاي اسلامي خبر داد و گفت: بر اساس زمان بندي انجام شده و اطلاعيه شماره ۴ ستاد انتخابات كشور، ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها در سطح شهر از روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اسفند ماه سال جاري و در سطح روستاها و تيره هاي عشايري از روز دوشنبه مورخ ۱۶ فروردين سال ۱۴۰۰ آغاز شده و به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت.

 
مديركل انتخابات افزود: در اين مدت فرمانداريها و بخشداريها ميزبان داوطلبان عزيز خواهند بود و داوطلبان بايستي پس از دريافت گواهي عدم سوء پيشينه، اقدام به پيش ثبت نام الكترونيكي نموده و براي نهايي سازي آن به فرمانداري يا بخشداري مربوطه مراجعه نمايند . همچنين فرمانداران و بخشداران محترم موظفند پس از بررسي مدارك ثبت نام و تاييد آن، رسيد ثبت نام قطعي را به داوطلبان تحويل دهند.
 
وي در پايان خاطرنشان كرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها، داوطلبان در هنگام ثبت نام بايد گواهي عدم سوء پيشینه خود را كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد ارائه نمايند؛ لذا داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز تيره هاي عشايري مي‌توانند از طريق مراجعه به دفاتر خدمات قضايي، يا دفاتر پليس +۱۰ و يا سامانه جامع خدمات الكترونيك قضايي به آدرس www. adliran.ir نسبت به دريافت گواهي عدم سوء پيشينه خود اقدام نمايند.

 
آدرس کوتاه :