شناسه : 695285

دیدار فرهنگی فرماندار یزد با مدیر کانون پرورش فکری کودکان


یزدفردا " صبح امروز در نشستی که در دفتر فرماندار یزد صورت گرفت با حضور علیرضا جلالی مدیر کانون و محمد رضا آخوندی، کارشناس کانون در مورد مسائل فرهنگی و فعالیت های در حال اجرای کانون پرورش فکری استان تبادل نظر صورت گرفت . به گزارش یزدفردا بنابراعلام روابط عمومی کانون استان یزد،در این دیدار، عزیزا... سیفی، فرماندار یزد، ضمن ارائه راهکارهای خود برای گسترش فعالیت فرهنگی کانون و تعامل بیشتر با سایر دستگاهها، از کانون پرورش فکری به عنوان یک نام آشنا و مورد اعتماد یاد کرد. در ادامه این جلسه، جلالی، مدیر کانون نیز پس از معرفی این نهاد فرهنگی وبرنامه های خاص آن از جمله طرح کانون مدرسه و فعالیت نجوم، گزارشی از پروژه های عمرانی کانون را ارایه نمود و جهت تسریع و تسهیل در انجام این پروژه ها، درخواست حمایت بیشتر از جانب مسئولین استان را داشت . در پایان، مدیر کانون از فعالیت کتابخانه های سیار روستایی و کتابخانه پستی کانون برای مناطق محروم و دانش آموزان روستایی نام برد و قرار شد فرماندار یزد در اولین فرصت از مراکز کانون و برنامه های آن بازدید نماید.

یزدفردا " صبح امروز در نشستی که در دفتر فرماندار یزد صورت گرفت با حضور علیرضا جلالی مدیر کانون و محمد رضا آخوندی، کارشناس کانون در مورد مسائل فرهنگی و فعالیت های در حال اجرای کانون پرورش فکری استان تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش یزدفردا بنابراعلام روابط عمومی کانون استان یزد،در این دیدار، عزیزا... سیفی، فرماندار یزد، ضمن ارائه راهکارهای خود برای گسترش فعالیت فرهنگی کانون و تعامل بیشتر با سایر دستگاهها، از کانون پرورش فکری به عنوان یک نام آشنا و مورد اعتماد یاد کرد.
در ادامه این جلسه، جلالی، مدیر کانون نیز پس از معرفی این نهاد فرهنگی وبرنامه های خاص آن از جمله طرح کانون مدرسه و فعالیت نجوم، گزارشی از پروژه های عمرانی کانون را ارایه نمود و جهت تسریع و تسهیل در انجام این پروژه ها، درخواست حمایت بیشتر از جانب مسئولین استان را داشت
.
در پایان، مدیر کانون از فعالیت کتابخانه های سیار روستایی و کتابخانه پستی کانون برای مناطق محروم و دانش آموزان روستایی نام برد و قرار شد فرماندار یزد در اولین فرصت از مراکز کانون و برنامه های آن بازدید نماید.
آدرس کوتاه :