شناسه : 157060780

دیدار فرماندار یزد با مديركل راه وشهرسازي استان


سيدمحمد رستگاري فرماندار به اتفاق معاون هماهنگي امورعمراني فرمانداري،بخشدارمركزي يزد وبخشدار زارچ با مهندس رضايادگاري مديركل راه وشهرسازي استان دیدار وگفتگو کرد.

"سيدمحمدرستگاري" فرماندار به اتفاق معاون هماهنگي امورعمراني فرمانداري،بخشدارمركزي يزد وبخشدار زارچ با مهندس" رضايادگاري" مديركل راه وشهرسازي استان  دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد در این دیدار ضمن تبريك انتصاب مهندس رضا يادگاري بسمت مديركل راه وشهرسازي استان درخصوص طرح بازآفريني شهري ،روشنايي بلوارطراوت،اراضي سامان،تكميل كنارگذر زارچ واشكذر به يزد،تعيين وتكليف اراضي تصرفي وطرح تفصيلي در زارچ ،مسكن جوانان زارچ و  اراضي طرح هادي و تقويت يگان حفاظت در بخش مركزي و..... بحث وتصميمات لازم اتخاذ گرديد.


آدرس کوتاه :