شناسه : 140941769

دیدار اعضای اتحادیه صنف زرگر با سرپرست فرمانداری


اعضای اتحادیه صنف زرگر با "عباس حیدری" سرپرست فرمانداری، "محمد علی جعفری" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و "محسن دهقان" رئيس اداره برنامه ريزي فرمانداری دیدار و مسایل و مشکلات صنوف زرگر در شهرستان یزد را مطرح کردند و تصمیماتی اتخاذ شد.

آدرس کوتاه :