شناسه : 157511409

دیدارمدیرکل پزشکی قانونی استان با فرماندار یزد


دکتر آیتی مدیرکل پزشکی قانونی استان با سید محمد رستگاری فرماندار یزددیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،صبح روز یکشنبه بیست و سوم  تیرماه سال جاری دکتر آیتی مدیرکل پزشکی قانونی استان در خصوص پیگیری مطالبات و نیازمندیهای پزشکی قانونی با سید محمد رستگاری فرماندار یزددیدار و گفتگو کرد .

در این دیدار صمیمی فرماندار یزدضمن تشکر و قدردانی از زحمات وخدمات مجموعه پزشکی قانونی  استان قول مساعد داد که پیگیر نیازمندیهای پزشکی قانونی باشد.

 
آدرس کوتاه :