دیدارفرماندار یزد با دو هنرمند

سید محمد رستگاری فرماندار یزدضمن حضور در دو کارگاه هنر های تجسمی با استاد قوی پنجه و استادگرجی دیدار وگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار یزد  ضمن اشاره به دنیای هنرهای تجسمی که  هنرمند در فضایی انتزاعی و برگرفته از باورها، اندیشه و احساس درونی خود دست به خلق اثر می زند اظهار داشت : توجه نهادها و دستگاه های مسئول و برنامه ریز کمک شایانی به این هنرمندان ، بسط و توسعه  هنر ی و اقتصاد هنر شهرستان خواهد کرد.
رستگاری در ادامه  مهمترین مسئله و دغدغه هنرمندان را بحث اقتصاد هنرمندان و فروش آثار هنری آنان دانست و بیان کرد:  این امر با حمایت تمام دستگاه ها ممکن نخواهد شد .
گفتنی است دیدار فرماندار  یزد باهنرمندان به منظور ارج نهادن به مقام آن ها در دستور کار فرمانداری یزدقرار دارد.