شناسه : 141645371

ديدار معاون شرکت گاز استان و رؤساي ادارات منطقه 1 و 2 گاز شهرستان يزد با سرپرست فرمانداري


سرپرست فرمانداري تأكيد كرد: در خصوص اعطاي تسهيلات 240 ميليون توماني دولت براي تغيير سوخت از مايع به گاز در واحدهاي صنعتي، لازم است اطلاع رساني كافي انجام شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، صبح امروز"بشيري" معاون شرکت گاز استان و "علينقي "رئيس گاز شهرستان يزد و رئيس اداره گاز منطقه 2 شهرستان با "عباس حيدري"سرپرست فرمانداري و "محمد جواد آقايي" معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري در فرمانداري ديدار كردند.

در اين نشست مشكلات شرکت گاز شهرستان در وصول مطالبات اين شركت از مشتركين سطح شهرستان مطرح شد و پس از بررسي و تبادل نظر به منظور مرتفع كردن اين مسايل ، تصميماتي در خصوص تشكيل جلسات موضوعي با ديگر دستگاه ها اتخاذ شد.

همچنين در ابتداي اين نشست "حيدري"سرپرست فرمانداري تأكيد كرد:  در خصوص اعطاي تسهيلات 240 ميليون توماني دولت براي تغيير سوخت از مايع به گاز در واحدهاي صنعتي، لازم است اطلاع رساني كافي انجام شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم همكاري شركت گاز و ساير دستگاه هاي خدمات رسان براي تجهيز و آماده سازي زير ساختهاي محل اجتماع مشاغل مزاحم شهري در خارج از محدوده شهري تأكيد نمود.


آدرس کوتاه :