شناسه : 153409488
ديدار مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با فرماندار يزد

ديدار مدیرکل دفترامور بانوان و خانواده استانداري با فرماندار يزد


مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري بافرماندار يزد ديدار كرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري بافرماندار يزد ديدار كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، "فاطمه دانش" مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری يزد ضمن تبريك شايسته  انتصاب "سيد محمد رستگاري" فرماندار و آرزوی موفقيت براي ايشان بيان داشت :

مبحث اشتغال بانوان  يكي از ظرفیت‌های اصلي در حوزه بانوان  مي باشد كه می‌تواند بسياري از كمبودها و آسیب‌ها در حوزه بانوان را برطرف نمايد.

وي در ادامه افزود:خوشبختانه در سال جاري اشتغال بانوان به‌صورت هدفمند و در يك قالب در دستور کار دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد قرار گرفت و تلاش و فعالیت‌های  خوبي در این زمينه  صورت گرفته‌شده است و به همين منظور برای اولين دفعه نشست  باكارآفرينان بانوان برگزار و در ادامه كميسيون بانوان صنعت و معدن باهدف گفتگوي بخش دولت با بخش  خصوص تشكيل و دغدغه‌های اشتغال بانوان بررسي شد.

فاطمه دانش گفت :بانوان  در رشته‌های مختلف در شهرها و روستاها توانمند می‌باشند كه براي تجميع و نشان دادن اين ظرفیت‌ها نمايشگا ه هاي  محلي  را در دستور كار قراردادیم .

وي در پايان  خواستارتعامل و همكاري خوب و بیشتر فرمانداري يزد با دفتر امور بانوان و خانواده استانداري شد .

فرمانداریزد با تشكر از دیدار مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و بيان اينكه دولت تدبیر و امید نسبت به مسئله زنان و خانواده رویکرد ویژه‌ای دارد گفت :

 برنامه‌های خود را در راستای ارتقای کارگروه‌های مربوط به زنان و خانواده قرار داده است که بایستی مشاوران  بانوان  ادارات نیز در این راستا به‌صورت جدی گام بردارند.

وی بيان کرد: بانوان نیمی از پیکره‌ی اجتماع و منابع انسانی کشور هستند که می‌توانند با ارتقاء سطح دانش و تجارب خود نقش تأثیرگذاری در توسعه همه‌جانبه داشته باشند و در پیشبرد برنامه‌های اجتماعي و اقتصادی دولت نیز نقش مهمی راايفا نمايند.

"سيد محمد رستگاري "همچنين خواستار گسترش حضور بانوان شهر يزد در فعالیت‌های اجتماعي و فرهنگي,  و همكاري با دفتر امور بانوان و خانواده استانداري شد .


آدرس کوتاه :