شناسه : 134302504

ديدار صميمانه مدير كل سابق آموزش و پرورش استان با سرپرست فرمانداري يزد


شيرزاد مديركل سابق آموزش و پرورش استان و همراهانش با حيدري سرپرست فرمانداري يزد ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، طي نشستي صميمانه احمد شيرزاد مدير كل سابق آموزش و پروش استان، ضمن تبريك مسئوليت سرپرستي فرمانداري يزد به عباس حيدري ، براي ايشان توفيق و سربلندي روز افزون در اين عرصه خدمت را نيز از درگاه باري تعالي مسئلت نمود.


آدرس کوتاه :