شناسه : 693393

ديدارفرماندار،بخشداروجمعي ازاعضاي شوراي شهرمناطق با امام جمعه يزد


جمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهرهاي شاهديه ،بخش زارچ در معيت سيفي فرماندار يزد ،طبايي بخشدار مركزي،معاونين فرماندار و جمعي از مسئولان با نماينده ولي فقيه و امام جمعه يزد ديدار نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :