شناسه : 159101227
فرماندار یزد در نشست کارکنان فرمانداری گفت:

دو موضوع ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی و اقتصاد مقاومتی و اشتغال از رئوس کاری فرمانداری یزد در سال جاری می باشد


فرماندار یزد در نشست با کارکنان مجموعه فرمانداری دو موضوع ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی و اقتصاد مقاومتی و اشتغال را از رئوس کاری فرمانداری یزد در سال جاری عنوان و تاکید کرد تصمیم سازی و برنامه ریزی و پیاده سازی برنامه های راهبردی در این دو حوزه، اهتمام و جدیت و همکاری تمام بخشهای این مجموعه را می طلبد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد در این نشست دو موضوع ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی  و اقتصاد مقاومتی و اشتغال را از رئوس کاری فرمانداری یزد در سال جاری عنوان و تاکید کرد تصمیم سازی و برنامه ریزی و پیاده سازی برنامه های راهبردی در این دو حوزه، اهتمام و جدیت و همکاری تمام بخشهای این مجموعه را می طلبد.
 وی در ادامه به بررسی و تشریح طرح ساماندهی اتباع ومهاجرین خارجی شهرستان پرداخت و دستورکار کمیته های اجرایی این طرح را شفاف سازی و از تمام بخشهای مجموعه فرمانداری خواست تا با هماهنگی و پیگیری روند اجرایی برنامه ها و اهداف این کمیته ها توسط دستگاه های اجرایی همکار ، قدمهای جدی در موفقیت کامل اجرایی این طرح بردارند.


آدرس کوتاه :